Katalog školení

Pro pracovníky skupiny Callide nabízíme celou řadu školení a odborných seminářů.

Ve spolupráci s manažery organizujeme:

  • školení vyplývající ze zákona
  • odborná školení
  • obchodní školení
  • manažerská školení
  • koučink
  • workshopy, porady, teambuildingy,…
  • outdoorové aktivity

Školení vedeme tak, aby znalosti a dovednosti na nich získané účastníci vědomě používali hned druhý den a dále je rozvíjeli.

Převážnou většinu školení zajišťujeme interním lektorem, využíváme také možnosti účasti na školeních nabízených externími vzdělávacími firmami, seminářích a konferencích.